Tài liệu giải thích chế độ, v.v...

Tài liệu giải thích chế độ "Nỗ lực hướng đến việc tiếp nhận nguồn nhân lực người nước ngoài mới và thực hiện kiểu xã hội cùng chung sống với người nước ngoài"

(6/2019)

Tiếng Việt PDFPDF

Tờ gấp

Tham khảo

Video quảng bá "Nỗ lực liên quan đến việc tiếp nhận và cùng chung sống với người nước ngoài" (kênh YouTube của Bộ Tư pháp Nhật Bản)

Trên kênh YouTube của Bộ Tư pháp Nhật Bản có đăng tải video quảng bá "Nỗ lực liên quan đến việc tiếp nhận và cùng chung sống với người nước ngoài".

Chuyển đến trang web liên kết ngoài URL https://www.youtube.com/watch?v=rGv5sAsShsY

Hình thu nhỏ

Video này trình bày dễ hiểu về tư cách lưu trú mới – "Kỹ năng đặc định", và giới thiệu về nỗ lực mới của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản là việc hoàn thiện môi trường tiếp nhận người nước ngoài. (← Nhấp vào để xem video.)

"Highlighting Japan" – Tạp chí quảng bá dành cho nước ngoài do Văn phòng quan hệ công chúng của Chính phủ Nhật Bản phát hành

Trong số tháng 3/2020 của "Highlighting Japan" – Tạp chí quảng bá dành cho nước ngoài do Văn phòng quan hệ công chúng của Chính phủ Nhật Bản phát hành, có giới thiệu về tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" và nỗ lực hướng đến việc thực hiện kiểu xã hội cùng chung sống.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang