Liên quan đến kỳ thi

Chính sách đa lĩnh vực để đảm bảo tổ chức kỳ thi phù hợp

[Thông báo quan trọng] Tư cách dự thi đã được mở rộng cho các kỳ thi tại Nhật Bản kể từ ngày 1/4/2020

Từ trước đến nay, đối tượng dự thi tại Nhật Bản chỉ giới hạn cho "người lưu trú trung và dài hạn và người đã từng lưu trú với tư cách người lưu trú trung và dài hạn", v.v..., tuy nhiên, đối tượng áp dụng đã được thay đổi và cho phép người lưu trú có tư cách lưu trú là "người có tư cách lưu trú" cũng được tham gia kỳ thi như hai đối tượng trên.
Như vậy, ngay cả người chưa từng lưu trú với tư cách người lưu trú trung và dài hạn cũng đã có thể nhập cảnh và tham gia kỳ thi bằng tư cách lưu trú "lưu trú ngắn hạn" với mục đích tham gia kỳ thi.

<Tư cách dự thi cho các kỳ thi tại Nhật Bản kể từ ngày 1/4/2020>
Những ai là người có tư cách lưu trú thì đều có thể dự thi.
Ngay cả người lưu trú ở Nhật Bản với tư cách lưu trú là "lưu trú ngắn hạn" cũng có thể dự thi (có thể dự thi ngay cả khi không có lịch sử lưu trú trung và dài hạn).
Người không có tư cách lưu trú (người lưu trú quá hạn bất hợp pháp, v.v...) sẽ không được phép tiếp tục dự thi.

* Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, ngay cả khi bạn có thể đậu kỳ thi, thì điều này cũng không đảm bảo rằng bạn sẽ được cấp tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định", và ngay cả khi đã xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, thì cũng không nhất định sẽ được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc được phép thay đổi tư cách lưu trú.

<Tư cách dự thi cho các kỳ thi tại Nhật Bản cho đến ngày 31/3/2020>
Người không đủ tư cách dự thi các kỳ thi tại Nhật Bản

  1. Người không phải là người lưu trú trung và dài hạn, và người chưa từng lưu trú ở Nhật Bản với tư cách là người lưu trú trung và dài hạn
  2. Du học sinh bỏ học, bị đuổi học
  3. Thực tập sinh kỹ năng đã bỏ trốn
  4. Người có tư cách lưu trú "Hoạt động đặc định (đăng ký theo diện người tị nạn)"
  5. Người hiện đang lưu trú với tư cách lưu trú được yêu cầu lập kế hoạch để thực hiện các hoạt động có liên quan, như thực tập kỹ năng, v.v...

Chính sách, v.v... cho từng lĩnh vực để đảm bảo tổ chức kỳ thi phù hợp

Thông tin kỳ thi

Danh sách thông tin tổ chức kỳ thi

Chuyển đến trang web có đăng tải thông tin về các kỳ thi.

Kỳ thi tiếng Nhật (chung cho mọi lĩnh vực)

Kỳ thi tiếng Nhật (dành cho lĩnh vực chăm sóc)

Kỳ thi kỹ năng

Bản báo cáo tình hình tổ chức kỳ thi

Năm tài chính 2019

* Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định loại 1 trong lĩnh vực xây dựng chưa được thực hiện trong năm tài chính 2019, do đó chưa lập bản báo cáo tổ chức kỳ thi.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang