Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc gia về kỹ năng đặc định

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác được lập ra với nước xuất khẩu lao động để đảm bảo thực hiện thuận lợi và phù hợp việc xuất khẩu lao động và tiếp nhận lao động, v.v... người nước ngoài có kỹ năng đặc định.

(Thứ tự công bố biên bản ghi nhớ hợp tác)

Về thủ tục ở mỗi quốc gia

Chúng tôi xin hướng dẫn quy trình thực hiện toàn bộ thủ tục đối với quốc gia đã lập ra biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc gia, bao gồm các thủ tục cần thiết ở quốc gia đang mang quốc tịch (thủ tục xuất khẩu lao động), như thủ tục cấp phép ở quốc gia đang mang quốc tịch đó trong trường hợp người nước ngoài có kỹ năng đặc định tham gia vào hoạt động liên quan đến kỹ năng đặc định và xuất cảnh ra nước ngoài (Nhật Bản) để lao động, v.v... (Có thể cập nhật bất kỳ lúc nào).

* Thời điểm ngày 25/5/2021

Về việc xử lý đăng ký cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú

Tùy thuộc vào quốc gia lập biên bản ghi nhớ hợp tác với Nhật Bản (MOC (*)), thủ tục xuất khẩu lao động được quy định dựa trên các quy định trong nước của mỗi quốc gia, và có trường hợp sẽ cấp các giấy tờ để chứng nhận cho việc đã thực hiện thủ tục đó.
Theo MOC, khi phía Nhật Bản tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định, thì cần nộp các giấy tờ tương ứng khi đăng ký cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú (sau đây gọi là "Đăng ký lưu trú".) đối với các quốc gia có quy định kiểm tra các giấy tờ này. Để biết cụ thể các quốc gia này và các loại giấy tờ cần nộp, vui lòng tham khảo "1. Quốc gia cần phải nộp giấy tờ khi đăng ký lưu trú" bên dưới.
Ngoài ra, ngay cả ở những quốc gia không có quy định như vậy trong MOC, và không cần thiết phải nộp các giấy tờ tương ứng khi đăng ký lưu trú, thì cũng có trường hợp các thủ tục xuất khẩu lao động nhất định được thiết lập dựa trên quy định trong nước của mỗi quốc gia. Sau đây chúng tôi cũng đăng tải thông tin về các quốc gia này và các thủ tục xuất khẩu lao động để bạn tham khảo. Vui lòng tham khảo "2. Quốc gia không cần phải nộp giấy tờ khi đăng ký lưu trú, nhưng phía quốc gia đối tác có thiết lập các thủ tục xuất khẩu lao động nhất định (tham khảo)" ở bên dưới. Các thông tin này chỉ đề cập đến thủ tục để xuất khẩu lao động từ phía quốc gia đối tác, không phải là thủ tục đăng ký lưu trú ở phía Nhật Bản.
Ngoài ra, nếu trong tương lai cần nộp giấy tờ hoặc thực hiện thủ tục xuất khẩu lao động, v.v... đối với các quốc gia đã thiết lập MOC mà không được ghi dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn trên trang web này ngay sau khi xác nhận nội dung đó. Trong trường hợp này, ngay cả khi thủ tục đó đang được tiến hành ở nước xuất khẩu lao động, bạn vẫn có thể thực hiện đăng ký lưu trú theo Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn, trừ khi được đề cập dưới đây (Nói cách khác, trong trường hợp này, khi đăng ký lưu trú bạn không cần nộp các giấy tờ chứng nhận đã thực hiện các thủ tục tương ứng bên trên.)
* Ở đây chúng tôi giải thích về các quốc gia đã thiết lập MOC, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định ở các quốc gia chưa thiết lập MOC.

 1. Quốc gia cần phải nộp giấy tờ khi đăng ký lưu trú

  Dưới đây là các mẫu cần nộp và thời hạn cần nộp giấy tờ của mỗi quốc gia khi đăng ký lưu trú.

  Campuchia

  Giấy tờ cần nộp: Giấy chứng nhận đăng ký (Mẫu PDFPDF)
  Thời gian bắt đầu áp dụng: Ngày 5/8/2019

  Thái Lan

  Giấy tờ cần nộp: Hợp đồng tuyển dụng có chứng thực của Văn phòng Lao động thuộc Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Nhật Bản (*)
  * Người cần nộp là người có quốc tịch Thái Lan đã hoàn thành Thực tập kỹ năng số 2 hoặc Thực tập kỹ năng số 3, và chuyển tư cách lưu trú sang Kỹ năng đặc định.
  Thời gian bắt đầu áp dụng: Ngày 27/7/2020

  Việt Nam

  Giấy tờ cần nộp: Danh sách xác nhận (Danh sách người nước ngoài có kỹ năng đặc định) (Danh sách đã được phía Việt Nam chấp thuận cho Mẫu 1 PDF (Tiếng Nhật)PDFhoặc Mẫu 2 PDF (Tiếng Nhật)PDF, là Mẫu đính kèm MOC)
  Thời gian bắt đầu áp dụng: Ngày 15/2/2021

  Lưu ý

  • Khi thực hiện đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú liên quan đến tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" kể từ sau ngày 15/2/2021, người xin cấp cần phải xin DOLAB phê duyệt Danh sách xác nhận trước (Mẫu 1), sau đó nộp Danh sách xác nhận đó cùng với các giấy tờ cần thiết khác cho Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương.
   Ngoài ra, khi thực hiện đăng ký cấp phép thay đổi tư cách lưu trú thành "Kỹ năng đặc định", người xin cấp cần phải xin Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phê duyệt Danh sách xác nhận trước (Mẫu 2), sau đó nộp Danh sách xác nhận đó cùng với các giấy tờ cần thiết khác cho Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương. Hơn nữa, nếu bạn đang lưu trú theo tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định", thì không cần phải lấy và nộp lại Danh sách xác nhận. Ngoài ra, nếu bạn xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú vì thay đổi cơ quan tiếp nhận hoặc lĩnh vực do chuyển việc trong phạm vi tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định", hoặc nếu bạn xin cấp phép gia hạn thời gian lưu trú, thì không cần nộp Danh sách xác nhận.
  • Danh sách xác nhận cũng sẽ được phê duyệt cho người sắp hoàn thành chương trình học (tốt nghiệp) tại cơ sở giáo dục đang du học và người sắp hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng có mong muốn chuyển sang kỹ năng đặc định, tuy nhiên, theo như phía Việt Nam, khi được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phê duyệt danh sách, hai đối tượng áp dụng nêu trên phải ghi rõ trên Danh sách xác nhận là Sắp hoàn thành chương trình (tốt nghiệp).
   Trong trường hợp có ghi nội dung này, khi nộp Danh sách xác nhận cho Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, thì ngoài các giấy tờ cần thiết khác, cựu du học sinh vui lòng nộp thêm giấy tờ chứng minh đã hoàn thành chương trình học (tốt nghiệp) tại cơ sở giáo dục mà mình đã học do chính cơ sở giáo dục đó cấp.
   Mặt khác, đối với cựu thực tập sinh kỹ năng, về cơ bản, do đã phải nộp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành tốt chương trình thực tập kỹ năng số 2 nên không cần phải nộp riêng giấy tờ chứng minh đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng.
  • Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ được đăng tải ở mục "Việt Nam" trong "Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia" để biết về thủ tục liên quan đến Danh sách xác nhận.
  • Trong thời điểm hiện tại kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, việc xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú của người có quốc tịch Việt Nam đang lưu trú tại Nhật Bản sẽ được xử lý như sau.
   1. Người có tư cách lưu trú là "Thực tập kỹ năng"
    Cần nộp Danh sách xác nhận.
   2. Người có tư cách lưu trú là "Du học"

    (1) Người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên
    Cần nộp Danh sách xác nhận

    (2) Người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới 2 năm
    Không cần nộp Danh sách xác nhận, nhưng cần nộp tài liệu để chứng nhận rằng bạn đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành khóa học dưới 2 năm (giấy chứng nhận tốt nghiệp, v.v...).

    (3) Người đang theo học hoặc đã thôi học giữa chừng
    Không cần nộp Danh sách xác nhận, nhưng cần nộp tài liệu để chứng nhận việc đang theo học (giấy chứng nhận đang theo học, v.v...), hoặc nộp tài liệu để chứng nhận việc đã từng theo học (giấy chứng nhận thôi học, v.v...).

   3. Người có tư cách lưu trú khác ngoài "Thực tập kỹ năng" hoặc "Du học"
    Không cần nộp Danh sách xác nhận.
 2. Quốc gia không cần phải nộp giấy tờ khi đăng ký lưu trú, nhưng phía quốc gia đối tác có thiết lập các thủ tục xuất khẩu lao động nhất định (tham khảo)

  Philippines

  <Thủ tục xuất khẩu lao động>

  • Để cơ quan tiếp nhận của Nhật Bản tiếp nhận người Philippines với vai trò là người nước ngoài có kỹ năng đặc định, thì theo thủ tục xuất khẩu lao động của phía Philippines, trước tiên cơ quan tiếp nhận cần nộp các giấy tờ cần thiết cho Văn phòng Lao động Ngoài nước (POLO) của Đại sứ quán Cộng hòa Philippines tại Nhật Bản, và được đăng ký với Cơ quan quản lý lao động ở nước ngoài của Philippines (POEA) sau khi đã tiếp nhận thẩm tra theo quy định.
  • Ngoài ra, các giấy tờ nộp cho POLO cần được chuẩn bị theo mẫu quy định.
   Cụ thể về các giấy tờ cần nộp và mẫu quy định của các giấy tờ đó được đăng tải trên URL của POLO, vui lòng tham khảo tại đây.
   https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/Chuyển đến trang web liên kết ngoài
  • Hơn nữa, người Philippines cần lấy Giấy phép lao động ở nước ngoài (OEC) từ POEA, và xuất trình OEC khi rời khỏi Philippines.
  • Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ được đăng tải ở mục "Philippines" trong "Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia" để biết về thủ tục phía Philippines.

  Nepal

  <Thủ tục xuất khẩu lao động>

  • Sau khi lấy thị thực liên quan đến tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định", hoặc sau khi được chấp nhận thay đổi tư cách lưu trú sang "Kỹ năng đặc định", thì khi được cấp phép tái nhập cảnh (bao gồm cả cấp phép tái nhập cảnh đặc biệt) để rời khỏi Nhật Bản và tạm thời quay lại Nepal, cần phải lấy giấy phép lao động ở nước ngoài từ Bộ phận phụ trách tại Nhật Bản của Cục Quản lý việc làm, thuộc Bộ Lao động, Việc làm và An sinh Xã hội Nepal, và xuất trình giấy phép lao động ở nước ngoài khi rời Nepal.
  • Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ được đăng tải ở mục "Nepal" trong "Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia" để biết về việc lấy giấy phép lao động ở nước ngoài.

  Indonesia

  <Thủ tục xuất khẩu lao động>

  • Phía Indonesia yêu cầu cơ quan tiếp nhận phía Nhật Bản đăng ký vào hệ thống tuyển dụng/tìm việc - "Hệ thống thông tin thị trường lao động (IPKOL)" do Chính phủ Indonesia quản lý khi phía Nhật Bản thực hiện tuyển dụng và tiếp nhận người quốc tịch Indonesia. Theo phía Indonesia, hiện có rất nhiều người quốc tịch Indonesia quan tâm đến chế độ kỹ năng đặc định, và những người có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản truy cập vào IPKOL này để tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký với hệ thống bằng hình thức trực tuyến.
   (URL của IPKOL) https://ayokitakerja.kemnaker.go.idChuyển đến trang liên kết ngoài
  • Theo phía Indonesia, sẽ không phát sinh chi phí đăng ký, tuyển dụng/tìm việc trên IPKOL.
  • Đối với người có quốc tịch Indonesia đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú liên quan đến tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định", thì trước khi thực hiện đăng ký thị thực để xuất cảnh đến Nhật Bản, người đó cần tự mình đăng ký trực tuyến lên Hệ thống quản lý người lao động ở nước ngoài (SISKOTKLN) do Chính phủ Indonesia quản lý, lấy số ID được cấp sau khi hoàn tất đăng ký SISKOTKLN, rồi thực hiện đăng ký thị thực với Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Indonesia.
  • Theo phía Indonesia, sẽ không phát sinh chi phí đăng ký lên SISKOTKLN và lấy số ID.
   (URL của SISKOTKLN) http://siskotkln.bnp2tki.go.id/Chuyển đến trang web liên kết ngoài
  • Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ được đăng tải ở mục "Indonesia" trong "Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia" để biết về việc đăng ký lên SISKOTKLN và IPKOL.
   (Thông tin liên hệ của Đại sứ quán Indonesia tại Nhật Bản, quy trình tuyển dụng lần đầu đối với kỹ năng đặc định tại Indonesia do Đại sứ quán này dự tính)
   https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/alur-proses-ssw-bagi-newcomer-pekerja-baru/4338/etc-menuChuyển đến trang web liên kết ngoài

  Myanmar

  <Thủ tục xuất khẩu lao động>

  • Đối với người có quốc tịch Myanmar dự kiến sẽ đến Nhật Bản với vai trò là người nước ngoài có kỹ năng đặc định, thì theo chế độ của Myanmar, trong trường hợp làm việc ở nước ngoài, người đó cần đăng ký Thẻ chứng nhận người lao động làm việc ở nước ngoài (OWIC: Overseas Worker Identification Card) với Bộ Lao động, Nhập cư và Dân số Myanmar (MOLIP: Ministry of Labour, Immigration and Population).
  • Người có quốc tịch Myanmar lưu trú tại Nhật Bản đã ký hợp đồng lao động phải đăng ký (gia hạn) hộ chiếu ở Đại sứ quán Myanmar tại Nhật Bản.
  • Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ được đăng tải ở mục "Myanmar" trong "Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia" để biết về thủ tục phía Myanmar.

  Mông Cổ

  <Thủ tục xuất khẩu lao động>

  • Khi cơ quan tiếp nhận của Nhật Bản tiếp nhận người mới là người quốc tịch Mông Cổ với vai trò người nước ngoài có kỹ năng đặc định, thì cơ quan tiếp nhận này được yêu cầu ký hợp đồng song phương về tuyển dụng nhân sự có quốc tịch Mông Cổ với Cơ quan Dịch vụ Lao động và Phúc lợi thuộc Bộ Lao động và An sinh Xã hội Mông Cổ (GOLWS).
  • Mẫu hợp đồng song phương được đăng tải ở URL của GOLWS (Tiếng Mông Cổ), vui lòng tham khảo tại đây.
   http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/112Chuyển đến trang web liên kết ngoài
  • Vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ được đăng tải ở mục "Mông Cổ" trong "Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia" để biết về thủ tục phía Mông Cổ.

Cơ quan xuất khẩu lao động được chứng nhận

Nếu có cơ quan xuất khẩu lao động được Chính phủ nước ngoài chứng nhận, thì chúng tôi sẽ đăng tải thông tin liên quan đến cơ quan xuất khẩu lao động đó (Có thể đăng tải bất kỳ lúc nào).

 • Campuchia PDFPDF
 • Myanmar PDFPDF
  * Vui lòng kiểm tra thông tin sau đây, vì có một số cơ quan đã bị Chính phủ Myanmar vô hiệu hóa chứng nhận trong một khoảng thời gian nhất định.
  Cơ quan đã bị Chính phủ Myanmar vô hiệu hóa chứng nhận trong một khoảng thời gian nhất định PDFPDF
 • Philippines PDFPDF
  * Đối với các cơ quan xuất khẩu lao động của Philippines, bạn có thể tìm kiếm thông tin liên hệ của cơ quan đó và tình trạng lấy giấy phép, v.v...
  bằng cách nhập tên cơ quan xuất khẩu lao động được liệt kê trong PDF nêu trên vào URL dẫn đến trang web do Cơ quan quản lý lao động ở nước ngoài của Philippines (POEA) điều hành bên dưới.
  http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/agSearch.aspChuyển đến trang web liên kết ngoài
 • Thái Lan PDFPDF
  * Đối với Thái Lan, không nhất thiết phải luôn sử dụng doanh nghiệp giới thiệu việc làm nước ngoài (cơ quan xuất khẩu lao động) của Thái Lan khi tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định (tùy chọn sử dụng cơ quan xuất khẩu lao động).
 • Việt Nam PDFPDF
  * Theo chế độ của Việt Nam, khi tiếp nhận người mới là người nước ngoài có kỹ năng đặc định từ Việt Nam, cơ quan tiếp nhận phải ký kết "Hợp đồng cung ứng người lao động" với cơ quan xuất khẩu lao động được chứng nhận.
  Ngoài ra, về nội dung "Hợp đồng cung ứng người lao động", vui lòng liên hệ với Bộ phận lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông tin liên hệ của mỗi quốc gia

Chúng tôi sẽ đăng thông tin để liên hệ về các thủ tục như thủ tục xuất khẩu lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định, v.v... đối với các quốc gia đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc gia (Có thể cập nhật bất kỳ lúc nào).
Người nước ngoài có kỹ năng đặc định trước tiên vui lòng liên hệ với những nơi này để biết về các thủ tục cần thực hiện ở quốc gia đang mang quốc tịch, như thủ tục cấp phép ở quốc gia đang mang quốc tịch đó trong trường hợp người nước ngoài có kỹ năng đặc định tham gia vào hoạt động liên quan đến kỹ năng đặc định và xuất cảnh ra nước ngoài (Nhật Bản) để lao động, v.v...

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang