Dành cho người nước ngoài mong muốn làm việc tại Nhật Bản với tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định"

Về chế độ kỹ năng đặc định

Dành cho người muốn biết khái quát về chế độ
Tờ gấp "Thiết lập tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định"" PDF (Tiếng Nhật)PDF
Tờ gấp này đã dịch sang 12 ngôn ngữ, v.v... và được đăng tải trên trang " Tài liệu giải thích chế độ, v.v...".

Về thông tin kỳ thi

Để làm việc tại Nhật Bản với tư cách là người nước ngoài có kỹ năng đặc định, bạn cần phải thi đậu các kỳ thi kỹ năng và kỳ thi tiếng Nhật.
Lịch thi dự kiến PDF (Tiếng Nhật)PDF (Tài liệu này có tham khảo thông tin trên trang web của các bộ, cơ quan và đoàn thể tổ chức kỳ thi.)

Lưu ý
Thông tin trong lịch thi dự kiến ​là thông tin tại thời điểm đăng tải. Để biết thông tin mới nhất về lịch thi dự kiến, vui lòng xem trang web liên kết tại các phần "Kỳ thi tiếng Nhật (chung cho mọi lĩnh vực)", " Kỳ thi tiếng Nhật (dành cho lĩnh vực chăm sóc)" hoặc "Kỳ thi kỹ năng" được đăng tải trên trang web "Liên quan đến kỳ thi".

Về quy trình thủ tục ở từng quốc gia

Bạn có thể sẽ phải thực hiện một số thủ tục tùy theo nước xuất khẩu lao động.

Đến trang "Thông tin theo từng quốc gia"

Thông tin theo lĩnh vực

Thông tin về việc tổ chức các buổi giới thiệu (hội thảo) và công việc có thể sẽ được đăng tại mục của các lĩnh vực được phép tiếp nhận lao động.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đường link liên kết dưới đây.

Đến trang "Thông tin theo lĩnh vực"

Sách hướng dẫn về kỹ năng đặc định

Chúng tôi đã chuẩn bị sách hướng dẫn bằng tiếng Nhật dễ hiểu về nội dung của chế độ kỹ năng đặc định, các kỳ thi và tài liệu cần thiết dành cho người nước ngoài đang cân nhắc làm việc với tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định".

"Sách hướng dẫn về kỹ năng đặc định (dành cho người nước ngoài) PDF (tiếng Nhật)PDF"

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang