Về việc tổ chức sự kiện kết nối, v.v... để thúc đẩy sử dụng chế độ kỹ năng đặc định

Thúc đẩy sử dụng chế độ kỹ năng đặc định

Chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như tổ chức các sự kiện kết nối và các buổi họp giải trình, xây dựng Trung tâm hỗ trợ qua điện thoại, v.v... để thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng chế độ kỹ năng đặc định.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang