Công tác xử lý ảnh hưởng của sự lây lan bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra

Các vấn đề liên quan đến đăng ký lưu trú

(1) Người đã hoàn thành chương trình "Thực tập kỹ năng số 2"

Những người chưa chuẩn bị sẵn sàng để chuyển sang "Kỹ năng đặc định loại 1" vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra có thể xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú thành "Hoạt động đặc định (4 tháng - có thể làm việc)".

(2) Người đã bị sa thải, v.v... trong thời gian lưu trú với tư cách "Kỹ năng đặc định" vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra

Những ai mong muốn làm việc trong một lĩnh vực khác với lĩnh vực công nghiệp cụ thể mà mình đang hoạt động trước đó, và những ai cần phải đậu kỳ thi kỹ năng để làm việc thì có thể xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú thành "Hoạt động đặc định (tối đa 1 năm - có thể làm việc)".

Vấn đề liên quan đến hỗ trợ

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang