Trang web cổng thông tin Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

Trang web này được quản lý bởi Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, với mục đích cung cấp hướng dẫn về hệ thống khai báo trực tuyến dựa trên Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn (sau đây gọi là "Luật hiện hành").

Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản là gì?

Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản là hệ thống sử dụng Internet để thực hiện các loại khai báo và báo cáo (*) khác nhau bởi những người lưu trú trung và dài hạn theo quy định tại Luật hiện hành, hoặc bởi nhân viên của cơ quan trực thuộc, cơ sở giáo dục tiếng Nhật, cơ quan trực thuộc về kỹ năng đặc định và cơ quan hỗ trợ đăng ký theo quy định tại Điều 19-17 của Luật hiện hành.
* Chỉ những báo cáo từ cơ sở giáo dục tiếng Nhật dựa trên Tiêu chuẩn thông báo dành cho các cơ sở giáo dục tiếng Nhật.

Về đăng ký thông tin người dùng

Người lưu trú trung và dài hạn có thể truy cập vào Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để đăng ký thông tin người dùng trực tuyến.
Nhân viên của cơ quan trực thuộc, cơ sở giáo dục tiếng Nhật, cơ quan trực thuộc về kỹ năng đặc định và cơ quan hỗ trợ đăng ký theo quy định tại Điều 19-17 của Luật hiện hành có thể đăng ký thông tin người dùng bằng cách thực hiện trước các thủ tục tại Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, ngay tại quầy hoặc gửi qua đường bưu điện.

Đối tượng khai báo

Khai báo liên quan đến các cơ quan trực thuộc, v.v... theo quy định tại Điều 19-16 của Luật hiện hành và Khai báo do các cơ quan trực thuộc thực hiện theo quy định tại Điều 19-17 của cùng Luật hiện hành

Các loại khai báo, thời gian nộp, v.v... vui lòng xem tại đây

Thông tin liên hệ liên quan đến thao tác trên hệ thống

Bộ phận trợ giúp liên quan đến thao tác trên hệ thống
Số điện thoại: 050-3786-3053
Email: mjf.support.cw@hitachi-systems.com
Tiếp nhận qua điện thoại: từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 17:00 (trừ các ngày nghỉ được quy định trong Luật về ngày lễ, và các ngày từ 29 tháng 12 đến 3 tháng 1 năm sau.)
Tiếp nhận qua email: 24/24, suốt 365 ngày

* Nhân viên sẽ hỗ trợ bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ cần một khoảng thời gian để trả lời.
* Do các quy định về bảo mật, bộ phận trợ giúp không thể nhận các tệp có phần mở rộng sau qua email.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng vui lòng kiểm tra phần mở rộng khi đính kèm tệp vào email.
[Phần mở rộng không thể nhận email]
zip .xlsm .bat .pif .scr .com .cmd .vbs .job .hta .cpl .exe .lzh .docm .js .wsf .pptm .jar .lnk .chm .swf .svg .jse .vbe

Nếu đặt mật khẩu cho tệp Excel, vui lòng tham khảo trình tự sau để đặt mật khẩu trực tiếp trên tệp, không mã hóa ở định dạng ZIP.

Trình tự

  1. Chỉ định nơi lưu trữ bằng cách đi đến Tệp > Lưu dưới dạng > Duyệt
  2. Đi đến Công cụ > Tùy chọn chung, nhập mật khẩu vào "Mật khẩu để mở" và nhấp "OK"
  3. Nhấp vào "Lưu"

Nếu muốn thay đổi phần mở rộng của tệp Excel, vui lòng tham khảo trình tự sau để thay đổi phần mở rộng.

Trình tự

  1. Chỉ định nơi lưu trữ bằng cách đi đến Tệp > Lưu dưới dạng > Duyệt
  2. Chọn phần mở rộng (*.xlsx, v.v...) muốn thay đổi từ các loại tệp
  3. Nhấp vào "Lưu"

* Cách thao tác có thể khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng và phiên bản được sử dụng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của từng ứng dụng để biết thêm về cách thao tác chi tiết.
* Vui lòng xem thông tin bên dưới về việc liên hệ liên quan đến khai báo của cơ quan trực thuộc về kỹ năng đặc định/cơ quan hỗ trợ đăng ký, báo cáo dựa trên Tiêu chuẩn thông báo dành cho các cơ sở giáo dục tiếng Nhật.

Đối tượng khai báo

Tất cả khai báo được thực hiện bởi cơ quan trực thuộc về kỹ năng đặc định hoặc cơ quan hỗ trợ đăng ký đang tiếp nhận người nước ngoài có tư cách lưu trú là "Kỹ năng đặc định"

Các loại khai báo, thời gian nộp, v.v... vui lòng xem tại đây

Thông tin liên hệ liên quan đến thao tác trên hệ thống

Bộ phận trợ giúp liên quan đến thao tác trên hệ thống
Email: help-accord@s-kantan.com
Tiếp nhận qua email: 24/24, suốt 365 ngày
Ngoài ra, chúng tôi sẽ phản hồi vào các ngày trong tuần từ 9:00 đến 17:00 (trừ các ngày nghỉ được quy định trong Luật về ngày lễ, và các ngày từ 29 tháng 12 đến 3 tháng 1 năm sau).

* Vui lòng ghi rõ "tên cơ quan", "thông tin liên hệ" và "môi trường sử dụng (hệ điều hành/trình duyệt)" trong nội dung email.
Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi có thể không phản hồi được thắc mắc nếu bạn không ghi rõ các thông tin này.
* Chỉ tiếp nhận thắc mắc qua email.

Đối tượng báo cáo

Báo cáo do cơ sở giáo dục tiếng Nhật thực hiện theo quy định tại Điều 1 Khoản 1 Điểm 38, 39, 44, 45 và 46 trong Tiêu chuẩn thông báo dành cho các cơ sở giáo dục tiếng Nhật

Các loại báo cáo, thời gian nộp, v.v... vui lòng xem tại đây

Thông tin liên hệ liên quan đến thao tác trên hệ thống

Bộ phận trợ giúp liên quan đến thao tác trên hệ thống
Email: help-accord@s-kantan.com
Tiếp nhận qua email: 24/24, suốt 365 ngày
Ngoài ra, chúng tôi sẽ phản hồi vào các ngày trong tuần từ 9:00 đến 17:00 (trừ các ngày nghỉ được quy định trong Luật về ngày lễ, và các ngày từ 29 tháng 12 đến 3 tháng 1 năm sau).

* Vui lòng ghi rõ "tên cơ quan", "thông tin liên hệ" và "môi trường sử dụng (hệ điều hành/trình duyệt)" trong nội dung email.
Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi có thể không phản hồi được thắc mắc nếu bạn không ghi rõ các thông tin này.
* Chỉ tiếp nhận thắc mắc qua email.

Thông tin liên hệ liên quan đến thủ tục

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài

Số điện thoại: 0570-013904
03-5796-7112 (trường hợp sử dụng điện thoại IP, PHS, liên hệ từ nước ngoài)
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường từ 8:30 đến 17:15

Điều khoản sử dụng và môi trường sử dụng

Vui lòng xem trước khi sử dụng hệ thống này.
Điều khoản sử dụng vui lòng xem tại đây
Môi trường sử dụng vui lòng xem tại đây

Trang web này cho phép tự do dẫn đường link liên kết.
Ngoài ra, khi đặt liên kết, vui lòng ghi rõ đó là đường link liên kết đến trang web của "Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản".

Lên đầu trang