Các tài liệu đã được công bố

Về “Tình hình thực hiện các biện pháp cải thiện” và “Các vấn đề trong Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn hiện hành”

Thẩm tra xuất nhập cảnh

Thẩm tra lưu trú

Quản lý lưu trú

Chứng nhận tị nạn

Thủ tục cưỡng chế trục xuất

Hỗ trợ lưu trú

Liên quan đến các biện pháp đối phó với nạn buôn người

Các mục khác

Lên đầu trang