Tất cả thông tin về Hệ thống quản lý lưu trú!!

Dành cho người có thẻ lưu trú Tất cả thông tin về Hệ thống quản lý lưu trú bạn cần biết!!

Từ ngày 9/7/2012, nhằm để Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể liên tục nắm giữ những thông tin cần thiết cho việc quản lý lưu trú, Hệ thống quản lý lưu trú đã được áp dụng cho đối tượng là người nước ngoài đang lưu trú trong thời gian trung và dài hạn tại Nhật Bản, có tư cách lưu trú theo Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn.

 1. Vấn đề liên quan đến địa chỉ cư trú
  Người lưu trú trung và dài hạn cần khai báo địa chỉ cư trú trong trường hợp đã quyết định địa chỉ cư trú mới, hoặc trong trường hợp địa chỉ cư trú có sự thay đổi.
 2. Vấn đề liên quan đến các mục ghi trên thẻ lưu trú
  Trong các mục đã ghi trên thẻ lưu trú, nếu có sự thay đổi về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, khu vực, thì bạn cần khai báo những mục đó.
 3. Vấn đề liên quan đến thời gian có hiệu lực của thẻ lưu trú
  Bạn cần xin gia hạn thời gian hiệu lực trên thẻ lưu trú trước ngày hết hạn thời gian có hiệu lực của thẻ lưu trú.
 4. Vấn đề liên quan đến cấp lại thẻ lưu trú
  Bạn cần được cấp lại thẻ lưu trú trong trường hợp thẻ lưu trú bị mất hoặc bị bẩn, bị hư hại, v.v...
 5. Vấn đề liên quan đến hoàn trả lại thẻ lưu trú
  Bạn cần hoàn trả lại thẻ lưu trú trong trường hợp không còn là người lưu trú trung và dài hạn nữa.
 6. Vấn đề liên quan đến các cơ quan trực thuộc
  Người lưu trú bằng tư cách lao động, tư cách lưu trú "Du học", "Thực tập nghiên cứu", "Thực tập kỹ năng", tư cách lưu trú với thân phận vợ/chồng, cần khai báo nếu có sự thay đổi về cơ quan trực thuộc hoặc quan hệ hôn nhân trong thời gian lưu trú.

Hướng dẫn khai báo địa chỉ cư trú, cơ quan trực thuộc, v.v...

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài

(Ngày thường 8:30 ~ 17:15)
0570-013904

Sử dụng điện thoại IP, PHS, liên hệ từ nước ngoài
03-5796-7112

Q Có quy tắc xử phạt nào được áp dụng trong trường hợp người lưu trú trung và dài hạn không thực hiện các thủ tục cần thiết không?

Chúng tôi có áp dụng quy tắc xử phạt trong trường hợp khai báo sai sự thật hoặc không thực hiện khai báo, và nếu bạn không khai báo địa chỉ cư trú mà không có lý do chính đáng, hoặc khai báo địa chỉ cư trú giả, bạn có thể sẽ bị tước bỏ tư cách lưu trú.

Q Cơ quan tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn cần thực hiện những thủ tục nào?

Cơ quan trực thuộc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lưu trú là tư cách lao động hoặc tư cách lưu trú "Du học" hay "Thực tập nghiên cứu" cần cố gắng khai báo cho Văn phòng quản lý nhập cảnh địa phương về việc bắt đầu hoặc kết thúc, v.v... tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn.

Tuy nhiên, ngoại trừ chủ doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo theo quy định tại Mục 1 Điều 28 Luật Đối sách việc làm.

Quy trình cho thủ tục trong Hệ thống quản lý lưu trú đối với người lưu trú trung và dài hạn

Tại sân bay hoặc cảng xuất nhập cảnh

Thẩm tra nhập cảnh

Đóng dấu phê duyệt cấp phép vào Nhật Bản lên hộ chiếu, đồng thời cấp thẻ lưu trú cho những người trở thành người lưu trú trung và dài hạn đã được cấp phép vào Nhật Bản.

* Những nơi cấp thẻ lưu trú gồm có Sân bay Shin Chitose, Sân bay Narita, Sân bay Haneda, Sân bay Chubu, Sân bay Kansai, Sân bay Hiroshima, và Sân bay Fukuoka. Đối với những sân bay và hải cảng khác, thẻ lưu trú sẽ được cấp bằng cách gửi qua đường bưu điện sau khi thực hiện khai báo địa chỉ cư trú.

 

Tại thành phố, quận, thị trấn, làng xã

Khai báo (thay đổi) địa chỉ cư trú

 
 

Tại Văn phòng Quản lý nhập cảnh địa phương

Khai báo (thay đổi) những mục khác ngoài địa chỉ cư trú

Khai báo thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch/khu vực

 
 

Xin gia hạn thời gian hiệu lực trên Thẻ lưu trú

(Người vĩnh trú, người dưới 16 tuổi)

Xin cấp lại thẻ lưu trú

(Trong trường hợp thẻ lưu trú bị mất, bị đánh cắp, bị hủy hoại, bị hư hại hoặc bị bẩn đáng kể, v.v...)

Khai báo liên quan đến cơ quan trực thuộc, vợ/chồng

(Người lưu trú bằng tư cách lao động, tư cách học tập như "Du học", v.v..., và tư cách lưu trú với thân phận vợ/chồng)

Thẩm tra lưu trú

Khi cấp phép gia hạn thời gian lưu trú, cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, v.v..., người lưu trú trung và dài hạn sẽ được cấp thẻ lưu trú mới.

Thông báo dành cho các cơ quan trực thuộc đang tiếp nhận người nước ngoài

Theo Hệ thống quản lý lưu trú, các cơ quan trực thuộc tiếp nhận người nước ngoài có tư cách lao động, tư cách lưu trú "Du học", "Thực tập nghiên cứu" cần cố gắng khai báo về tình hình tiếp nhận người nước ngoài đó cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Khai báo do các cơ quan trực thuộc thực hiện).

Xin lưu ý!

Chúng tôi áp dụng quy tắc xử phạt trong trường hợp người lưu trú trung và dài hạn khai báo sai sự thật hoặc vi phạm nghĩa vụ khai báo đối với các loại khai báo, hoặc trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận, mang theo, xuất trình thẻ lưu trú. Ngoài ra, nếu bạn không khai báo địa chỉ cư trú mà không có lý do chính đáng, hoặc khai báo sai sự thật, bạn có thể sẽ bị tước bỏ tư cách lưu trú. Vui lòng xem tại đây để biết thêm chi tiết về thủ tục tước bỏ tư cách lưu trú.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang