Chương trình Du khách tin cậy

Dành cho người nước ngoài đến thăm Nhật Bản

Trang web này được vận hành bởi Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản với mục đích cung cấp thông tin hướng dẫn về thủ tục đăng ký và sử dụng Chương trình Du khách tin cậy (TTP).

Dành cho những người có nguyện vọng đăng ký Chương trình Du khách tin cậy (TTP)

Đầu tiên, vui lòng thực hiện kiểm tra trước để xác nhận xem bạn có đáp ứng điều kiện đăng ký hay không.

Để kiểm soát biên giới nhằm phòng chống bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra, về nguyên tắc chúng tôi sẽ không cho phép nhập cảnh mới bằng cách tạm dừng chính sách miễn thị thực hoặc chỉ định các quốc gia hay khu vực bị từ chối vào Nhật Bản, do đó, chúng tôi hiện đang dừng việc thẩm tra trong thời gian này.
Ngoài ra, đối với các đơn xin hiện đã được tiếp nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục việc thẩm tra tùy theo tình hình kiểm soát biên giới nhằm phòng chống bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra.

Liên hệ * Chúng tôi không thể trả lời về kết quả thẩm tra và lý do tại sao.

Thắc mắc liên quan đến thủ tục

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài
Tel. 0570-013904 (Từ điện thoại IP, PHS, nước ngoài là 03-5796-7112)
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường 8:30~17:15 (giờ Nhật Bản)
E-mail: info-tokyo@i.moj.go.jp(Tiếp nhận 24/24, 365 ngày)
Ngoài ra, vui lòng liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương ở gần nhất.

Thắc mắc liên quan đến cách thao tác trên hệ thống

Bộ phận hỗ trợ về Hệ thống thông tin cho người dùng cụ thể đã đăng ký
E-mail: mjf.support.cw@hitachi-systems.com(Tiếp nhận 24/24, 365 ngày)
Vui lòng không đính kèm tập tin, v.v... khi bạn liên hệ qua email. Xin lưu ý rằng cho dù có tập tin được đính kèm, chúng tôi cũng không thể xác nhận. Ngoài ra, vui lòng điền [TTP] ở tiêu đề email.

Bạn cần có Adobe Readerđể xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang