Vui lòng lưu ý với các cuộc gọi đáng ngờ

Kể từ ngày 11/10, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo đã nhận được nhiều cuộc trao đổi liên quan đến các cuộc gọi đáng ngờ.
Hiện chưa rõ nội dung cuộc gọi, nhưng các cuộc gọi đáng ngờ đã được xác nhận từ ngày 10/10. Cuộc gọi đến thường bị ngắt sau 1 lần gọi và số +81-3-5363-3025 được hiển thị trong lịch sử cuộc gọi đến.
03-5363-3025 là tổng đài chuyên đặt lịch hẹn tư vấn lưu trú được thực hiện tại Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) ở Yotsuya. Nhân viên sẽ không gọi cho bất kỳ ai khác ngoài người nước ngoài đã hẹn tư vấn, và nhân viên cũng sẽ không yêu cầu tiền.
Nếu bạn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này, vui lòng ngắt máy mà không trả lời bất cứ điều gì nếu nội dung không phải là về hẹn tư vấn lưu trú.
Ngoài ra, ngay cả khi bạn nhận được cuộc gọi, nếu bạn chưa đặt lịch hẹn tư vấn lưu trú, thì bạn không cần phải gọi lại.

Lên đầu trang