Hỗ trợ tiêm chủng vaccine đa ngôn ngữ FRESC

Đối với người nước ngoài sống ở Nhật Bản: Hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ về việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa Corona chủng mới ở Tokyo, Nagoya và Osaka

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ, từ lúc tư vấn, đặt lịch hẹn cho đến ngày đi tiêm chủng.

Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Khmer, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar, tiếng Mông Cổ, tiếng Pháp, tiếng Sinhala, tiếng Urdu, tiếng Bengal
* Nhấp vào đây để biết các ngôn ngữ được hỗ trợ tại địa điểm tiêm chủng vào ngày tiêm chủng

Để đáp ứng nhu cầu của những người nước ngoài, v.v... không thể đặt lịch hẹn tiêm chủng do sự khác biệt về ngôn ngữ được sử dụng, v.v..., chúng tôi đã bắt đầu triển khai ​hoạt động hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ để tăng cơ hội tiêm chủng vaccine cho người nước ngoài.
Bấm vào đây để được đọc phiên bản tiếng Nhật đơn giản

1. Chi phí

Chi phí tiêm chủng được miễn phí. (Chi phí đi lại, v.v... để đến nơi tiêm chủng sẽ do bạn tự chi trả).

2. Đối tượng

Người tiếp theo nhận được phiếu tiêm chủng vaccine

* Cũng áp dụng cho người sống bên ngoài Tokyo, Osaka và Nagoya.
* Người chưa nhận được phiếu tiêm chủng vaccine vui lòng liên hệ với thành phố, thị trấn, làng xã nơi bạn đang cư trú để nhận phiếu tiêm chủng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ FRESC.

3. Phương thức đặt lịch hẹn

Quầy điện thoại đặt lịch hẹn tiêm chủng vaccine FRESC

Điện thoại chỉ dùng để đặt lịch hẹn: 03-4332-2601

 • Từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
 • Từ 9:00 đến 17:00
 • Có thể hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ
 • Trường hợp muốn hủy hoặc thay đổi đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ với số điện thoại trên.

4. Nơi tiêm chủng

* Vui lòng không liên hệ với bệnh viện.

Tokyo

Nagoya

Osaka

5. Thời gian bắt đầu

Tokyo

JCHO Tokyo Takanawa Hospital Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Bắt đầu đặt lịch hẹn: 11/10 (Thứ Hai)
 • Bắt đầu tiêm chủng: Từ 20/10 (Thứ Tư)

Nagoya

Nagoya Congress Center(Địa điểm tiêm chủng quy mô lớn)Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Bắt đầu đặt lịch hẹn: 11/10 (Thứ Hai)
 • Ngày tiêm chủng (lần 1): 19/10 (Thứ Ba), 20/10 (Thứ Tư)
 • Ngày tiêm chủng (lần 2): 16/11 (Thứ Ba), 17/11 (Thứ Tư)

Fujita Health University Bantane Hospital Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Bắt đầu đặt lịch hẹn: 22/10 (Thứ Sáu)
 • Ngày tiêm chủng (lần 1): 26/10 (Thứ Ba), 27/10 (Thứ Tư), 28/10 (Thứ Năm), 29/10 (Thứ Sáu)
 • Ngày tiêm chủng (lần 2): 16/11 (Thứ Ba), 17/11 (Thứ Tư), 18/11 (Thứ Năm), 19/11 (Thứ Sáu)

JCHO Chukyo Hospital Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Bắt đầu đặt lịch hẹn: 22/10 (Thứ Sáu)
 • Ngày tiêm chủng (lần 1): 8/11 (Thứ Hai), 10/11 (Thứ Tư), 16/11 (Thứ Ba), 18/11 (Thứ Năm)
 • Ngày tiêm chủng (lần 2): 29/11 (Thứ Hai), 1/12 (Thứ Tư), 7/12 (Thứ Ba), 9/12 (Thứ Năm)

Osaka

Nanko Hospital Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Bắt đầu đặt lịch hẹn: 11/10 (Thứ Hai)
 • Bắt đầu tiêm chủng: Từ 20/10 (Thứ Tư)

6. Điểm lưu ý, v.v... tại địa điểm tiêm chủng

Đặt lịch hẹn

 • Tiêm chủng chỉ được tiến hành dựa trên việc đặt lịch hẹn. Vui lòng đặt lịch hẹn qua điện thoại tại “Quầy điện thoại đặt lịch hẹn tiêm chủng vaccine FRESC”.
 • Vui lòng lưu ý rằng người không có phiếu tiêm chủng hoặc chưa đặt lịch hẹn sẽ không được tiêm chủng dù có trực tiếp đi đến địa điểm.

Những vật cần mang theo trong ngày đi tiêm chủng

Lưu ý trong ngày đi tiêm chủng

 • Vui lòng đeo khẩu trang. Ngoài ra, vui lòng không nói chuyện bên trong địa điểm tiêm chủng.
 • Vào ngày đi tiêm chủng, người có triệu chứng cảm lạnh hoặc thể trạng kém không được đến. Trong trường hợp đó, vui lòng liên hệ với “Quầy điện thoại đặt lịch hẹn tiêm chủng vaccine FRESC” để hủy.
 • Vaccine sẽ được tiêm vào phần cánh tay trên, vì vậy hãy nhớ mặc trang phục dễ vén tay áo để lộ phần cánh tay trên vào ngày đi tiêm chủng.

Những điều cần lưu ý tại từng địa điểm tiêm chủng

JCHO Tokyo Takanawa Hospital(Tokyo) Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Độ tuổi tiêm chủng: từ 12 tuổi trở lên
  * Nếu người từ 15 tuổi trở xuống muốn được tiêm chủng, về nguyên tắc, cần có chữ ký của người giám hộ (Ô chữ ký trong phiếu câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng) và phải có người giám hộ đi cùng khi đến tiêm

Nagoya Congress Center(Nagoya) Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Độ tuổi tiêm chủng: từ 12 tuổi trở lên
  * Nếu người từ 15 tuổi trở xuống muốn được tiêm chủng, về nguyên tắc, cần có chữ ký của người giám hộ (Ô chữ ký trong phiếu câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng) và phải có người giám hộ đi cùng khi đến tiêm
 • Ngày tiêm chủng (lần 1): 19/10 (Thứ Ba), 20/10 (Thứ Tư)
 • Ngày tiêm chủng (lần 2): 16/11 (Thứ Ba), 17/11 (Thứ Tư)
 • Không có bãi đậu xe miễn phí cho những người đi tiêm chủng vaccine, vì vậy vui lòng sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Fujita Health University Bantane Hospital(Nagoya) Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Độ tuổi tiêm chủng: từ 12 tuổi trở lên
  * Nếu người từ 15 tuổi trở xuống muốn được tiêm chủng, về nguyên tắc, cần có chữ ký của người giám hộ (Ô chữ ký trong phiếu câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng) và phải có người giám hộ đi cùng khi đến tiêm

JCHO Chukyo Hospital(Nagoya) Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Độ tuổi tiêm chủng: từ 12 tuổi trở lên
  * Nếu người từ 15 tuổi trở xuống muốn được tiêm chủng, về nguyên tắc, cần có chữ ký của người giám hộ (Ô chữ ký trong phiếu câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng) và phải có người giám hộ đi cùng khi đến tiêm

Nanko Hospital(Osaka) Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

 • Độ tuổi tiêm chủng: từ 15 tuổi trở lên
  * Người từ 15~18 tuổi cần có người giám hộ đi cùng (Người giám hộ đi cùng sẽ tự ký vào ô chữ ký trong phiếu câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng)

7. Hỗ trợ trong ngày

Thực hiện hỗ trợ phiên dịch bằng nhiều ngôn ngữ (*) khi chẩn đoán bệnh, v.v... tại địa điểm tiêm chủng
* Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar, tiếng Pháp

8. Loại vaccine

Tokyo

 • JCHO Tokyo Takanawa Hospital: Pfizer Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

Nagoya

 • Nagoya Congress Center: Takeda/Moderna Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc
 • Fujita Health University Bantane Hospital: Pfizer Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc
 • JCHO Chukyo Hospital: Pfizer Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

Osaka

 • Nanko Hospital: Pfizer Việc đặt lịch hẹn đã kết thúc

9. Số lần tiêm chủng

2 lần

 • Trường hợp là vaccine của công ty Pfizer, theo tiêu chuẩn, mũi thứ 2 sẽ được tiêm sau 3 tuần kể từ khi tiêm mũi thứ 1 (vào cùng ngày thứ sau 3 tuần).
 • Trường hợp là vaccine của công ty Takeda/Moderna, theo tiêu chuẩn, mũi thứ 2 sẽ được tiêm sau 4 tuần kể từ khi tiêm mũi thứ 1 (vào cùng ngày thứ sau 4 tuần).

* Theo nguyên tắc, phải đặt lịch hẹn cho ngày tiêm chủng mũi thứ 1 và mũi thứ 2 trong một lần

10. Quy trình tiêm chủng

▼ Người lưu trú trung và dài hạn (Người chưa nhận được phiếu tiêm chủng vaccine từ chính quyền địa phương)

11. Bản đồ địa điểm tiêm chủng

Tokyo

Nagoya

Osaka

12 Tờ rơi “Hỗ trợ tiêm chủng vaccine đa ngôn ngữ FRESC”

13. Thông tin khác

 • Việc tiêm chủng lần này dựa trên Luật Tiêm chủng (Trường hợp đặc biệt về tiêm chủng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới). Trường hợp xảy ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do tiêm chủng lần này, bạn có thể nhận hỗ trợ về kinh tế dựa trên Luật Tiêm chủng (Các khoản trợ cấp theo Luật Tiêm chủng: chi phí y tế, phụ cấp y tế, tiền trợ cấp quốc gia về khuyết tật, chi phí tang lễ, trợ cấp trả một lần khi qua đời, v.v…).
 • Nếu bạn cảm thấy lo lắng về việc giao tiếp bằng tiếng Nhật, hoặc không biết cách lấy phiếu tiêm chủng hay cách đặt lịch hẹn, v.v…, vui lòng trao đổi với Bộ phận hỗ trợ FRESC, Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (PDF) (Tiếng Nhật)PDF(0120-76-2029 (miễn cước)). Chúng tôi có thể tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang